ฟิสิกส์1ภาคกลศาสตร์ของไหล


ฟิสิกส์1ภาคกลศาสตร์

ฟิสิกส์2 สนุกๆขอบอกเพื่อนฟิสิกส์1 ไม่ยากอย่างที่คิด
ปัจฉิม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posted by Picasa

ปัจฉิม 4


 
 
 
 
 
 
 

ปัจฉิม 3


 


ปัจฉิม 2