สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนปลอดภัยทุกคนค่ะคุณครู

                   คัดเลือกประธานนักพฤกษศาสตร์น้อย          ศึกษาพรรณไม้ล้ำค่าในป่าเรา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชใบ(Leaf)
(หนังสือไม้ป่ายืนต้นของไทย 1 โดย เอื้อมพร วีสมหมาย,ปณิธาน แก้วดวงเทียน)
ชนิดของใบ

1.ใบเดี่ยว(simple leaf)


2.ใบประกอบ(compound leaves)

3.การเรียงตัวของใบ(Leaf arrangement)

4. รูปร่างใบ(Leaf shape)

5.ปลายใบ(Leaf apex)

6.โคนใบ(Leaf base)

7. ขอบใบ(Leaf margin)


8. ดอก (flower)
9. ส่วนต่างๆของดอกไม้ Part of the flower


10.ช่อดอก

11. ผล(fruit)
ผลสด(fleshy fruit)ผลแห้ง(dry fruit)หรือ
คลิกลิ้งค์นี้
1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนสามารถดู สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
    คลิกลิ้งค์นี้
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

    ตอบลบห้องสมุด อพ.สธ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น